M. Başbuğ Hakkında

“Devlet Galerisi’ndeki sergisinden kısa bir zaman sonra, o resimlerin bir kısmına yenilerini de katarak İş Sanat Galerisi’nde çalışmalarını bir araya getiren Mehmet Başbuğ’dan daha önce de söz etme fırsatı bulamamıştım. Bu genç sanatçı üç yıl kadar önce Bursa Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirmiş, şimdi Ankara’da bir okulda görevli. Büyük boyutlar üzerine çalıştığı ve boyayı kalın bir doku oluşturacak biçimde kullandığı resimleri, doğup büyüdüğü Güneydoğu yöresinin izlenimlerini taşıyor. Köken olarak da toplumsal gerçekçi bir anlayışın tabanı üzerine oturuyor. Yakın dönemde ülkemizin yaşadığı bunalımlara gerçekçi bir açıyla yaklaşan Mehmet Başbuğ’un özellikle kendi resim türüyle çok iyi bağdaşan Seyyit Bozdoğan’da gördüğümüz toplumsal içerikli resmi, kişisel bir yorum paralelinde geliştireceği düşünülebilir. Sergisinde yer alan bu konumdaki bir tablosunun sözünü etmek isterim: Yerde yüzükoyun yatan bir figürün yanıbaşında sırtı dönük bir çocuğu gösteren bu tablo, sanatçının gelecek çalışmaları için yeterli bir referans sayılsa yeridir.”
Kaya Özsezgin, Sanat Dergisi, 1982, 57/1, s 33.

“Başbuğ, Anadolu insanını, gerçekçi bir yorumla ve çok başarılı bir şekilde yansıtıyor.”
Prof. Dr. Boris Ugarov, Sovyetler Birliği Sanatlar Akademisi Başkanı, Sovyet Halk Ressamı, Repin Ödülü Sahibi.

“Başbuğ’un yaşı ve boyu küçük fakat özü büyük”.
Tahir Salahov, Sovyetler Birliği Ressamlar Birliği Genel Sekreteri, Azerbaycan Milletvekili, Ressam.

Başbuğ, SSCB’ye Çağrıldı
Geçen sayımızda değindiğimiz gibi, ülkelerimiz arasında karşılıklı kültürel ilişkiler planlaması için gelen, Sovyet Birliği Sanatlar Akademisi Başkanının başkanlığındaki heyet, genç kuşak ressamlarımızdan Mehmet Başbuğ’un sergisini hayranlıkla izlemiş ve ressama hitaben “Böyle bir sergiyi biz de arzu ederiz” demişlerdir. İlgili makamlar da bu çağrıyı olumlu karşılamışlardır.
Ankara Sanat, 1985, sayı 229, s 30

Devlet Galerisi’nin Eşref Üren salonundaki Mehmet Başbuğ sergisi, bu genç sanatçının öteden beri büyük boyutlu tuallere uyguladığı Güneydoğu yöresinin yaşamından seçilmiş konuları içeren resimlere ayrılmıştı. Başlarını yem torbasına sokmuş beygirlerin çektiği yük arabaları ve pazarcılar bu kez de iki temel konu kapsamında serginin içeriksel ağırlığını oluşturmakta. Mehmet Başbuğ’un bu resimleri büyük ve geniş renk kuşaklarıyla çizilmiş pentür-desen izlenimi veriyor. İlk bakışta renkçi gibi görünen bu anlayış, gerçekte bütünüyle desenin hizmetine verilmiş bir renkçiliktir. Bu nedenle, rengin bağımsız etkisinden çok, çizgisel kuruluşu pekiştiren bir öğe olarak ikinci plandaki katkısı önemlidir. Ayrıntıları gizleyen kapatıcı işleve öncelik veren bu renk, geniş planların çözümünde olduğu kadar, figürlerin konumunda da bir sahne dekorunun dramatik etkisine benzer bir etki yaratmaktadır. Özellikle seçilmiş bir eğilim olarak da düşünülebilir bu tutum. Resimlerin birbirini bütünleyen ortak çizgisi ve büyük tuvallere uygun düşen toplumsal kökenli estetiği ise, serginin olumlu yönü olarak alınabilir.
Kaya Özsezgin, Milliyet Sanat, 1985, 117/1, s. 51

“Başbuğ’un bir değer olduğu gerçek.”
Eşref Üren, Kemalist Ülkü, Haziran 1982, sayı: 164, s:27.

“Güneydoğu yöresinin yaşamını, insan ve doğa görüntüleri eşliğinde resimleriyle yöresel resim beğenisine bağlı bir sanatçıdır”.
Kaya Özsezgin, Türk Plastik Sanatçıları, Ansiklopedik Sözlük, YKY, s:71.

Böylesi harika eserlerinizi gördükçe milli resim sanatımızın geleceğine ümid ile bakmaya devam ediyorum. Gönlünüz, ilhamınız, kalem ve fırçanız hep var olsun.
Suzan ÇATALOLUK, Yazar, E. Hakim, E. Cumhuriyet Savcısı. 

Aile dostumuz olmasının yanında Sayın Başbuğ Hoca’nın resimlerini 1976’lardan bunu yana takip ediyorum…Değişmeyen tek şey gıpta ile baktığım…Ve Anadolu kokusu…Kurtuluş Savaşı dizisi ayrıca çok etkileyici.
Gülşen ALTINTAŞ, Sanat Tarihçi

Öğrencisi olmak onur verici… Hocama saygı ve sevgilerimle…
Mehmet Hakan ÇİFTÇİ, Resim Öğretmeni

Sizin ve Garipkafkaslı’nın desen çalışmalarını görebilmek için 1970’li yıllarda dergilerin çıkmasını sabırsızlıkla beklerdim.
Rıdvan Kubilay YENER, Öğretmen.

1985’de oldukça genç bir ressamdı Mehmet BAŞBUĞ. Bugünse bana göre Türk ve dünya ressamları arasında önde gelenlerden biridir. Özellikle herhangi bir resme baktığımızda Mehmet BAŞBUĞ eseri kendini mutlaka belli eder. Kendine has çizgileri olan müthiş bir RESSAM.
Hasan EFE, Yazar