Semerkant’ta Pazar

Semerkant'ta Pazar

Semerkant’ta Pazar

Prof. Kaya ÖZSEZGİN, Diyarbakır: Müze Şehir, YKY, 1999, s:287.
“Mehmet Başbuğ’da Doğu Anadolu’ya özgü kent ve insan yaşamı değişmez bir ilgi çemberi oluşturur. Atlı arabalar, köyden kente göç eden insanlar, pazar yerleri onun büyük boyutlu resimlerini kuşatan başlıca konulardır. Yaşam koşullarına uyum sağlamakta direnen ve geçim sıkıntılarının cangılına dolanmış görünen yöre giysili bu insanlar, Mehmet Başbuğ’un resimlerinde bir insan topografyasının göstergeleri olarak gerçekçi bir tutumla yansıtılmış raporlar halinde gözlerimizin önüne serilirler. “